Hårdare krav för socialbidrag

Kraven på den som söker socialbidrag i Borås kan komma att skärpas när socialkontoret föreslås slå samman tre kontor till ett enda.

En av tankarna med att slå samman de som arbetar med familjestöd, bland annat socialbidrag, är att de sökande ska behandlas lika. 
Borås är redan en av de mellanstora städer i Sverige som har lägst socialkostnad per innevånare och kommunledningen har dessutom beordrat att socialkontoret ska spara ytterligare 23 miljoner.
Så det lär inte bli lättare att få socialbidrag i Borås framöver.
Socialnämnden tar beslut om att centralisera verksamheten, individ- och familjeomsorgen, i kväll.