Mindre vårdetik skall spara

Att minska vårdetiken skall spara pengar. Det tror åtminstone två vårdchefer i Ulricehamn.
Enhetscheferna för Ryttershovs servicehus i Ulricehamn vill att personalen ger avkall på yrkesetiken för att spara pengar. Det framgår av en skrivelse som enhetscheferna skickat till personalen efter ett krismöte om det stora underskottet för vård- och omsorgsnämnden, det skriver Ulricehamns Tidning. Etiken kan inte läggas i främsta rummet, det gäller först och främst att lagar och förordningar som reglerar vården hålls, skriver enhetscheferna till personalen på äldreboendet Ryttershov.