För låga krav, tycker studenter

Majoriteten av dagens högskole- och universitetsstudenter trivs bra med sin utbildning, men tycker att det krävs för lite av dom. Två av tre studenter som läser på heltid lägger ner mindre än 30 timmar i veckan på sina studier.
Det visar en ny undersökning där drygt 15 000 studenter fått tycka till om sin utbildning. Högskoleverkets omfattande enkät Studentspegeln pekar också på en del andra brister i utbildningen. I högskolelagen står det t ex att högre utbildning bland annat skall bidra till personlig utveckling och ökat samhällsengagemang - ett mål som som studenterna inte tycker nås idag. Men Gunilla Jacobsson projektledare för Högskoleverkets enkät studentspegeln menar enkäten visar att det borde finnas tid över att täppa igen kunskapsluckorna. Hon hoppas att enkäten kan fungera som diskussionsunderlag för de enskilda högskolorna för att förbättra utbildningarna.