Mindre vård för mer pengar

Trots att mer pengar getts till vården i Västra Götalandsregionen så minskar sjukvården. Det visar en ny rapport
Mellan 1998 och 2001 ökade kostnaderna för vården med 1 miljard kronor och 1800 nyanställdes i Västra Götaland. Det visar en ny rapport om sjukvården, det skriver Göteborgsposten. Trots den extra miljarden minskade antalet vårdinsatser med två procent och varje vårdinsats blev drygt tio procent dyrare. Sjukhusen använde alltså mer pengar för att vårda färre patienter. På Södra Älvsborgs sjukhus ökade kostnaderna med 100 miljoner och man utförde 3,7 procent färre vårdinsatser. Varje vårdinsats blev över nio procent dyrare. Rapporten innehåller ingen analys om orsakerna till den negativa utvecklingen för sjuhusen i regionen. Rapporten kommer att offentliggöras först efter valet.