Politker i skattefejd

Den socialdemokratiske riksdagsmannen Arne Kjörnsberg från Borås, ordförande i riksdagens skatteutskott, ligger i fejd med skattemyndigheterna. Det gäller avdrag för en resa.
I sin deklaration har Kjörnsberg dragit av hela kostnaden för en resa till Vietnam, som han gjorde tillsammans med tolv andra socialdemokratiska riksdagsledamöter förra året. Skattemyndigheten i Västra Götaland har underkänt avdraget och hävdar att delar av resan är att betrakta som en nöjesresa. Men Arne Kjörnsberg får nu stöd av Riksskatteverket. Enligt verket är en riksdagsman alltid i tjänst, vilket innebär att, även om det kan ha funnits vissa nöjesinslag i resan, kan allt dras av. Skatteärendet är ännu inte formellt avgjort.