Bara Bollebygd har alkolås

Bollebygd är den enda av sjuhäradskommunerna som har alkolås i sina skolbussar - det visar en rundringning som Radio Sjuhärad har gjort. Vid den senaste upphandlingen 2005 fanns alkolås med som ett kriterium, och det kunde Orusttrafiken som fick uppdraget i Bollebygd möta.

ollebygd är den enda av Sjuhäradskommunerna som har alkolås i samtliga skolbussar. Det fanns alltså med som ett av kriterierna i upphandlingen som gjordes på våren 2005, och var en av anledningarna till att Orusttrafiken fick ta hand om skolskjutstrafiken i kommunen.

Och alkolås behövs, tror Stefan Olofsson.
- Det är ett känt faktum att detta är ett problem bland all fordonstrafik, säger han.