Vattnet hotade strömlös gård

I Kalvsjöholm, i södra Svenljunga, fick en gård utan ström problem när vattnet steg. Den bensindrivna pumpen klarade inte att hålla undan vattnet från en stuga.

Men den hotande översvämningen kunde avvärjas sedan Räddningstjänsten kört dit ytterligare en pump. I förmiddags fick man dessutom strömmen tillbaka.