Försenade tidningar

Tidningarna kan bli försenade idag. Tidningsdistributionen säger att man har förseningar och på vissa håll kan man få vänta fram till middagstid idag innan tidningen kommer.