"Dålig rättssäkerhet för barn"

Barnombudsmannen reagerar nu på att få fall av barnmisshandel leder till en fällande dom.
Trots ökat antal anmälningar i Sjuhärad när det gäller misshandelsfall är det få som döms för brottet.

Barnombudsmannen Lena Nyberg tycker att polis och åklagare måste bli bättre på att utreda brotten mot barn.

Antalet misshandelsfall mot barn under 14 år har ökat med drygt 50 procent i Sjuhärad mellan år 2000 och 2005, men under 5 procent av de anmälda fallen leder till fällande domar. En av anledningarna till det är att det saknas vittnen.

Barnombudsmannen Lena Nyberg säger att hon uppmärksammat problemet och själv har ställt frågan till svenska åklagare om varför anmälda barnmisshandlar så sällan leder någon vart.