Fjärrvärmestopp i Borås

Det är problem med fjärrvärmen i Borås. Borås energis produktionsanläggning har i natt drabbats av ett avbrott.

Stoppet har påverkat alla fastigheter i Borås som värms med fjärrvärme.
Anläggningen är nu i full gång igen men det är fortfarande störningar i leveranserna av fjärrvärme.