Rekordpriser på skogsfastigheter

Intresset för skogsfastigheter är rekordstort och prisuppgången är hela 16 procent i regionen sedan förra året.
Det visar färsk prisstatistik från LRF Konsult.
Bernt Fransson på LRF Konsult Skogsbyrån förklarar uppgången:

Högkonjunkturen gör att virkespriserna inte har sjunkit trots den senaste tiden stormar. Sågverk och träindustrier går för högtryck.

Dessutom har mer pengar kommit in i marknaden genom at staten köpt upp skog för att bilda naturreservat.

En kraftig ökning av danska köpare har också drivit upp priserna.

- Men jag är tudelad till prisuppgången, säger skogsägaren Alf Gustafsson i Härna. Höga priser kan göra generationsväxlingar svårade.