Eton skördar framgångar

Gånghesterföretaget Etons första renodlade skjortbutik som i Stockholm före jul, blev en succé. Butiken sålde tre gånger så mycket som beräknat. Nu planeras en expansion med ytterligare två nya ronodlade Eton-butiker i Tyskland. Över huvud taget blev 2006 ett framgångsrikt år för Eton i Gånghester. För första gången överskred årsomsättningen 200 miljoner kronor. Det skriver Tekoindustriernas nättidning idag.