Kyrkan i Sjuhärad klarar inte sina hus

Svenska kyrkan i Borås överväger att sälja bland annat Gustav Adolfs församlingshem, för att klara ekonomin i framtiden. I östra delen av Herrljunga kommun har Skölvene pastorat redan gjort verklighet av en liknande plan.

Pengarna vill inte räcka i de tio församlingarna i Skölvene pastorat. Där finns elva kyrkor, flera av dem från medeltiden, på lite mer än 2500 invånare. Det ger bara 230 invånare per kyrka.

I ett försök att rädda åtminstone kyrkobyggnaderna gjorde sig kyrkan av med alla församlingshem utom ett under förra året. Lösningen blev lite speciell - och är möjligen lättare att genomföra på landet än till exempel inne i Borås.

Kyrkan gav bort församlingshemmen till mestadels nybildade föreningar ute i församlingarna, och föreningarna fick med lite ekonomisk starthjälp under de första åren. Så nu äger de här fristående föreningarna, som till stor del består av kyrkfolk, församlingshemmen och ska försöka få dem att gå ihop genom att hyra ut.

Kyrkan slipper drifts- och underhållskostnader - kanske kan det göra att kyrkobyggnaderna går att klara en bit till in i framtiden.

Onsdag kväll håller Gustav Adolfs församling i Borås ett möte för att diskutera framtiden för församlingens lokaler.