Övervakningskameror föreslås i centrala Borås

Brottsförebyggande rådet i Borås vill sätta upp övervakningskameror i centrala Borås. Förslaget är omdiskuterat och har stött på politiskt motstånd.

Närpolischef Kjell Evertsson tror att  övervakningskameror ska fungera brottsförebyggande, bland annat tror han att misshandelsfallen kan bli färre med en övervakning. Kamerainspelning ska ske främst under helger och filmerna kommer bara att användas om ett brott har begåtts i området.