Problem för tågtunnel

Det krävs en tunnel under Norrmalm i Borås för att den framtida tågtrafiken på Götalandsbanan på ett snabbt sätt ska kunna passera stan.
Det anser alla ledande politikeri borås, oavsett parti.
Men nu förordar länsstyrelsen en lösning ovan jord.
Det skulle innebära att man tvingas riva flera fastigheter och stoppa planerade nya bostäder.

Björn Bergquist, moderat och kommunstyrelsens ordförande. är mycket kritisk till läsnstyrelsens ställningstagande.
Enligt Bergquist har Banverket har för vana att lyssna till kommunernas vilja innan beslut fattas. Inom kort börjar för övrigt banverkets expert på Götalandsbanan sin nya tjänst som samhällsbyggnadschef i Borås och då lär samarbetet flyta om möjligt ännu bättre.
Diskussionerna om en ny järnväg Göteborg - Stockholm via Borås började redan för ett 20-tal år sedan och nu är Björn Bergquist trött på försinkande myndigheter.