Viltolyckorna minskar i Västra Götaland

Viltolyckorna minskade tydligt i Västra Götaland under förra året. Framför allt beror det på en nedgång av den klart vanligaste olyckstypen - påkörda rådjur. 2005 rapporterades nästan 5.300 rådjursolyckor, förra året bara 4.900.

Däremot inträffade fler krockar med älg, 531 jämfört med 498 under 2005. Vildsvinsolyckorna som har blivit fler under några år ökar inte längre.