Elever motsätter sig kontrollsamhället

Telefonavlyssning, buggning, övervakningskameror - på senare tid har förslagen duggat tätt om mer övervakning, för att göra samhället säkrare. Selma Kudus och Alexandra Persson som går på Bäckängsgymnasiet i Borås har fått chansen att åka till riksdagen i Stockholm - bägge laddade med kritik mot övervakning och avlyssning.