Miljömiljoner till regionen

Västra Götaland får sammanlagt 130 miljoner kronor för insatser för naturvård under 2007.
Pengarna kommer från Naturvårdsverket och ska bland annat gå till vård av naturreservat och nationalparker.