Svårt att förhindra självmord

Sjukvården har svårt att förutse och förhindra självmord hos patienter som är i kontakt med vården.
Det säger Claes-Håkan Björklund, biträdande chefläkare på Södra Älvsborgs sjukhus, med anledning av de tre nya självmordsfall som SÄS anmält till socialstyrelsen.

Sedan första februari förra året måste sjukvården anmäla självmordsfall som inträffar efter att patienter varit i kontakt med vården. Förra året anmäldes sju sådana fall på SÄS, alltså sjukhusen i Borås och Skene, igår anmäldes tre nya.

Som ett försök att minska självmordsrisken inför SÄS nu ett system där patienterna alltid får besked om tid och plats för nästa kontakt med vården. Redan nu jobbar personalen med skattningsskalor för att kunna bedöma hur självmordsbenägen en patient är.

Men generellt sett är självmordsrisken väldigt svår att bedöma, enligt Claes-Håkan Björklund.