Kunskapsexport till Indonesien

Nu ska högskolan i Borås exportera kunskap om hantering av hushållsavfall till Indonesien. Genom ett samarbete med Indonesiens största universitet ska man visa på möjligheterna med avfall - och hur avfallet kan tas till vara för olika användningsområden.

Ett 40-tal företag och föreningar i Borås ställer upp med pengar till ett stipendium som gör att två indonesiska studenter kan komma till Högskolan i Borås till hösten för en masterutbildning i resursåtervinning.

Genom att utbilda dem hoppas man kunna frambringa ett par projektledare för att kunna gå vidare steg för steg mot utveckling av avfallshanteringen i Yogyakarta.