Risk att städhjälp upphör i Mark

Om ett halvår kan det bli städning och tvätt dras in för många pensionärer i Mark. Det kan bli en av effekterna när socialnämnden måste ta fram ett sparpaket på runt 10 miljoner kronor.
Nu får alla delar av socialförvaltningen direktiv om att se över var besparingar kan göras.
Det säger Ove Eglinger som är ordförade i socialnämnden

Redan om ett par månader måste beslut om besparingar komma men det finns flera osäkerhetsfaktorer som avgör hur mycket som ska sparas. Blir exempelvis löneökningarna större än 2,5 procent så blir det ännu hårdare besparingar. Å andra sidan, blir det färre omhändertagna, färre som behöver socialhjälp beroende på att fler får jobb - och man ser redan sådana tendenser - så behövs det mindre besparingar.

Men sparas behövs det, sannolikt lite mer än tio miljoner kronor. Om det kan ske med osthyvelprincipen eller att hela bitar ska skärs bort är en öppen fråga.

Ett område som nu diskuteras är hjälp med städning och tvätt för de gamla som inte absolut måste ha denna hjälp. Ska man börja spara någonstans så ska man börja på de områden som man inte måste göra, och då är städningen och tvätt ett sådant område.