Avlopp i Mark nära kollaps

De populära byarna Ubbhult och Hägnen i Marks kommuns nordvästra hörn måste få ett fungerande vatten- och avloppssystem.
Det menar nu ansvariga i kommunen.
Just nu är det många som vill bygga hus i de två byarna, men avloppssystemet är nära kollaps.

De två byarna med över femhundra invånare tillsammans upplever ett starkt inflyttningstryck från Göteborgsområdet. Men avloppssystemen är på vissa ställen så dåliga att dricksvattnet hotas.

Det kommer att kosta mellan 10 och 20 miljoner kronor att bygga ut avloppet och dra ledningar. Området behöver egentligen planeras och byggas ut omedelbart, men pengarna saknas.