Mark vann mot gymägarna

Marks kommun vann matchen mot de privata gymägarna. Det står klart sedan Kammarrätten nu inte tar upp fallet med Friskis och Svettis hyra av Tygrikeshallen. Därmed står domen i länsrätten fast som gav kommunen rätt. De privata gymägarna ansåg att kommunen lät Friskis och Svettis hyra hallen alldeles för billigt vilket gjorde att konkurrensen snedvreds.

Länsrätten har tidigare gett kommunen rätt, -det var inte en för billig hyra som Friskis och Svettis skulle få i den ombyggda Tygrikeshallen som ligger vid badanläggningen Kaskad.

Som Radio Sjuhärad tidigare berättat så överklagades beslutet av de privata gymägarna eftersom de ansåg att kommnen hyrde ut delar av den ombyggda hallen alldeles för billigt och detta innebar illojal konkurrens genom att Friskis och Svettis skulle gynnas.

I kampen mot kommunen har Minab, kommunens privata näringslivsråd agerat och stöttat gymägarna, senare har Minabs systerorganisation Företagarna i Mark drivit frågan.

Minab sköter sedan en tid tillbaka delar av kommunens näringslivspolitik och får för detta betalt av kommunen, samtidigt som den ansvarige för Minab, Leif Ekberg agerat mot kommunen.

Genom att nu Kammarrätten nu inte medger prövningstillstånd så underkänns både gymägarna och Minabs argumentering.

Under den juridiska processen har Friskis och Svettis hoppat av avtalet med kommunen att hyra in sig i Tygrikeshallen. Istället har man skrivit kontrakt med ägaren till Kungfors Center där man snart öppnar sin anläggning.