Bättre villkor genom rättvisemärkt

Bättre arbetsvillkor, skyddskläder och rätt till åtminstone minimilön. Det kan bli resutatet för många kvinnor i blomsterindustrin i Kenya när både Ica och Coop börjar sälja rättvisemärkta rosor.

Både Ica och Coop köper sina rosor från Kenya och rosenbranschen där har länge setts som en smutsig bransch där de anställda knappt har några rättigheter alls.

Nu kan situationen för de, merparten kvinnor som jobbar inom rosenindustrin förbättras avsevärt och det genom att man väljer att sälja rosor certifierade av ”Rättvisemärkt” från och med nästa vecka.

Är rosorna rättvisemärkta så måste den som odlar rosorna bland annat ge sina anställda rätt att välja om man vill vara med i facket, rätt att få en hälsoundersökning en gång om året, rätt till skyddsutrustning, ett anställningskontrakt å den anställde ska ha rätt till åtminstone den lagstadgade minimilönen eller mer.

Få av dem som radio sjuhärad pratade med när vi var ute och gjorde vårt reportage vet var rättvisemärkt står för.