Giftchock väntar efter stormen

I vår väntas utläckaget av miljögifter från de stormdrabbade skogarna i bla Sjuhärad nå sin kulmen. Ingen har dock tagit reda på hur mycket det redan läckt eller hur stora giftchocker som kan väntas - trots varningar från bland andra Svenska Miljöinsititutet. Västsverige är speciellt utsatt och nu protesterar bla sportfiskare mot att ingen myndighet vill ta ansvar.

Röjningsarbetet efter stormarna Gudrun och Per pågår - och därmed en tyst miljökatastrof.

När marken rivs upp eller bearbetas så lakas kvicksilver ut i sjöar och vattendrag

Redan efter Gudrun hösten 2005 slog IVL - Svenska Miljöinstitutet - larm. Man pekade på att halten metylkvicksilver kunde öka med 50 procent och nå fisken och sen människan. Ingen har dock följt upp den varningen.

Halländska sportfiskare känner särskild oro.

- För vårt klimat gör oss extra utsatta när det händer något så här , säger Håkan Carlstrand fiskerikonsulent.

Håkan Carlstrand sitter i styrelsen för Centralhalländska Fiskevårdsområdet. Man har skrivit till länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om sin oro - men ingen myndighet tar i dag ansvar för att undersöka hur mycket kvicksilver som faktiskt läcker ut just nu.