Allt fler klagar på vården

Drygt fyratusen anmälningar hamnade på de tre patientnämndernas bord i Västra götaland under förra året. Det är en liten ökning jämfört med året innan. En fjärdedel av anmälningar gäller patienter som anser sej felaktigt eller för sent behandlade - eller att de inte fått någon behandling alls.

Andra klagomål har handlat om svårigheter att komma fram på telefon till primärvården. Flera äldre patienter har inte klarat tekniken med knappval på telefon.

Patientnämnder finns bland annat i Borås och Göteborg.