Borås intressant efter delrapport om ny polishögskola

Borås är en av de lokaliseringsorter för den nya polisutbildningen som nu föreslås av utredaren Agneta Stark. Det framgår av den rapport om förändringen av polisutbildningen som hon under onsdagen överlämnade till justitieminister Beatrice Ask. Agneta Stark rekommenderar fyra lärosäten som lokaliseringsorter för en ny polishögskola. De övriga är Högskolan Dalarna, Högskolan i Malmö och Karlstads universitet.

Agneta Stark konstaterar i sin rapport att Högskolan i Borås har presenterat ett mycket omfattande material som är både genomarbetat och trovärdigt.

Viktigt att notera är att Agneta Stark inte har gjort klart sin utredning, det är bara en delrapport om vad hon hittills kommit fram till.