Lekplatser för rörelsehindrade

Lekplatserna i Borås är inte gjorda för barn med rörelsehinder. Det menar socialdemokraten Anders Österberg som därför föreslår att gatunämnden ska börja anpassa lekplatser i kommunen så att de även passar för barn med rörelsehinder.
Motionen behandlas av kommunstyrelsen på måndag som då väntas bifalla förslaget eftersom den ligger i linje med kommunens handikapppolitiska program.