Sju får sluta på Biståndscenter

Sju personer måste sluta på biståndscentret i Vårgårda under våren. Därmed halveras personalstyrkan på ett år. Bakgrunden är flera års underskott på grund av mindre gåvor och bidrag från SIDA.
Biståndscentret är en del PMU Interlife och sysslar bland annat med att sända material till biståndsprojekt i olika delar av världen.
Secondhandbutiken i Vårgårda berörs inte av uppsägningarna.