Personalen missade medicinerna - patienten dog

En patient på ett korttidsboende i Borås har avlidit sedan han inte fått sina ordinerade läkemedel. Misstaget uppdagades först efter efter tio dagar. Patienten fick då akut vård på Södra Älsvborgs sjukhus men avled senare.

Socialstyrelsen riktar nu kritik mot flera ur den berörda personalen, men vidtar inga övriga åtgärder. Socialstyrelsen skriver att händelsen orsakats av ”en serie olyckliga omständigheter med många involverade personer”.