Miljöministern lovar satsning på solenergi

Det ska bli lättare och billigare att skaffa solceller till taket där hemma. Det lovar miljöminister Andreas Carlgren (c), på besök i Borås idag.

Ett flygande besök i Borås blev det, för Carlgren tog luftvägen. Trots att det ger höga koldioxidutsläpp.

Carlgren lovar bland annat ökat satsning på solenergi, som ett vapen i kampen mot klimatförändringen.

- Vi skjuter till pengar för att du ska kunna få bidrag till solenergi, säger Andreas Carlgren. Vi ändrar också bygglovsreglerna, så att det ska bli lättare att sätta upp en solpanel på taket.

Det är inte bara världens regeringar som måste ta ett större ansvar för miljön, menar Carlgren. Insatserna i våra hem och i vår vardag är också mycket viktiga. Några av hans exempel är sorteringen av hushållssopor, och byte till lågenergilampor och miljövänligare energiförsörjning, som solenergi.

- Sen kommer vi aldrig att kunna göra de här sakerna ensamma, det behövs ett helt samhälle som ställer om, säger Carlgren. Dessutom behövs ett svenskt samhälle, som inte bara är en förebild här hemma i Sverige, utan också får med sig andra länder i världen.

Hur behöver politiken ställas om så att du ska kunna ta tåget, istället för att flyga, som du gjorde till Borås idag?

- I det fallet handlar det om sådana enkla saker som tidtabeller, säger miljöminister Andreas Carlgren. Men dessutom anser jag att de olika trafikslagen själva måste bära sina miljökostnader, och det betyder att det måste bli dyrt med utsläpp, till exempel från flyget.