Övertänd container- kvinnor prövar brandmansyrket under en helg

Bara en mycket liten minoritet av dem som jobbar på deltidsbrandkårerna runt om i Södra Älvsborg är kvinnor, i en extremt mansdominerad yrkeskår. Det försöker räddningstjänsten göra något åt, genom två särskilda pröva-på-dagar för kvinnor.

- Jag tror att det är bra att testa, så att man vet hur det är, säger Jaqueline Gokan, som funderar på att ansöka till deltidsbrandman.

Runt om i Sjuhärad finns det brandkårer, och de som jobbar där gör det på deltid. Med ett jobb till vardags som de lämnar när larmet går. Det är inte helt lätt att få tag på människor som bor rätt och har jobb som går att lämna, så det är brist på deltidsbrandmän.

Det är lördag och på brandövningsplatsen utanför Borås prövar kvinnorna - rullar ut och kopplar slangar. Öppnar vattenposten.

Övningsledaren Calle Pålsson tänder en demonstrationseld i en container. Den lilla brasan blir på några minuter till en tunnel av brinnande rökgaser. Han rökdyker och berättar per komradio.

- Jag använde ungefär 50 liter vatten, med en koncentrerad stråle hade det gått åt mycket mer, säger han och berättar om rätt sätt att släcka snålt utan att det blir massor med het ånga.

Deltidsbrandkår, det innebär att man måste kunna sticka från sitt vanliga jobb på kort varsel, det går att kombinera till exempel med hemtjänstjobb.

Och för Jaqueline Gokan som jobbar på Limmareds glasbruk skulle det knappas bli problem med arbetsgivaren, för bruket med hett glas är en viktig anledning att brandkåren finns på orten.