Politiker tillbakavisar byggkritik

Moderatpolitikern Sture Johansson utnyttjade kontakter för att få bygglov. Det anser grannar nära Ymergården i Borås.
Radio Sjuhärad har tidigare berättat är grannarna är upprörda och hävdar att de nya husen stör friluftslivet.
Men det tycker inte markägaren Sture Johansson.

Sture Johansson tar bestämt avstånd från den kritik grannarna beskrivit i ett stort antal protestbrev och namnlistor.

- Jag beklagar protesterna, säger Sture Johansson, som är före detta moderat politiker.

Den kritik som han starkt ogillar, och som han vägrar kommentera, är den som hävdar att han dragit nytta av sina politiska kontakter för att få bygglov.

Men grannen Axel Eriksson ser ingen annan förklaring till varför Sture Johansson har fått bygglov på markområden där det tidigare sagts inte skulle få byggas något.

Men precis som partikamrat, så blir moderaternas ordförande i byggnadsnämnden, Claes Palmén, upprörd över anklagelsen.