Det blir dyrare att bränna sopor

De flesta kommuner i Sjuhärad låter elda upp det mesta av invånarnas hushållsavfall - dven det komposterbara som skulle gå att ta hand om och göra biogas av istället.
Naturvårdsverket förespråkar biogastillverkning och miljöministern vill införa ekonomisk styrning för att kommunerna ska göra mer biogas.

Borås och Mark är exempel på kommuner som gör och säljer biogas som miljövänligt bränsle, till bland annat allmänheten.

I Ulricehamn, som ett annat exempel, kan invånarna själva kompostera hemma om de vill, annars är det förbränning som gäller, där värmeenergin tas tillvara.

Naturvårdsverket tvekar inte om vad som är bäst.

- Tre studier av olika forskare kommer fram till samma sak, säger Gunnar Fredriksson på naturvårdsverket. Biogastillverkning är bättre och bör vara förstahandsvalet. Förbränning är bara näst bäst.

Däremot förespråkar naturvårdsverket inte tvång, utan att staten försöker styra kommunerna med bidrag och skatter mot biogas.

Miljöministern, centerns Andreas Carlgren, vill också satsa på ekonomisk styrning.

- Jag hoppas att det blir dyrare i framtiden att inte ta vara på avfallet på bästa sätt, säger han.