Skene nattakut stänger i sommar

Den medicinska nattakuten vid Skene lasarett kommer att stängas sex veckor i sommar. Stängningen motiveras av att den medicinska säkerheten inte kan garanteras, eftersom det är svårt att rekrytera personal under semesterperioden.
Stängningen motiveras också av att relativt få personer söker vård på natten - i genomsnitt är det bara två personer per natt.