Ryska brandmän i Borås

Ryska brandmän besöker Borås i ett utbytesprojekt.

- De har sämre utrustning än när jag började för 30 år sedan, säger Lars-Erik Sandin på räddningstjänsten.

Lars-Erik Sandin har besökt brandstationen i staden Priosesk och kan vittna om stora skillnader mellan brandkårernas utrustning.

En rysk brandman tjänar mindre än en tiondel av vad en svensk brandman i snitt tjänar idag. Det läggs inte samma pengar på räddningstjänsen i Ryssland som i Sverige, det syns även på deras utrustning. Det fick insatsledaren på Räddningstjänsten i Borås Lars-Erik Sandin bevittna efter sitt besök i Ryssland. 

Ett besök som nu resulterat i att en delgation från Priosesk idag tillbringat dagen på bland annat Räddningstjänstens övningsfält Guttasjön utanför Borås för att se vad den svenska räddningstjänsten har för resurser.

En verklighet som skiljer sig mycket från de ryska kollegorna säger insatsledare Lars-Erik Sandin som ansvarar för besöket.