Fler studenter fuskar i landet - färre i Borås

Allt fler högskolestudenter i Sverige åker dit för fusk eller regelbrott. Men i Borås går det åt motsatt håll, färre studenter straffades förra året jämfört med både 2004 och 2005. Under förra året blev sju studenter avstängda i Borås och tre fick en varning.

Fastän fler studenter straffas för fusk i landet som helhet, så är det inte säkert att fusket egentligen ökar.

För som vanligt när det gäller den här sortens statistik - hur många som åker dit beror också på hur mycket högskolorna letar efter fuskarna. Fler som straffas kan bero på bättre kontroll.

Det vanligaste fusket är plagiat - där internet är en outtömlig källa att ösa ur, med texter som går att kopiera och göra till sina egna för studenter som inte vill, kan eller orkar skriva själva.

Ökning på riksnivå alltså, men i Borås straffades 10 studenter förra året, jämfört med 20 stycken 2005 och 13 år 2004.

Sett till totala antalet studenter är fuskarna mycket få.