Markföretagare för negativa

Företagarna i Mark är för negativa . Det anser kommunledningen i Mark efter att kommunen hamnat i botten på den ranking av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade i veckan.

Kommunledningen i Mark är enig över partigränserna, att kommunen inte är så dålig som den 192:a plats man fick.
Kommunrankningen som Svenskt Näringsliv gör avgörs till stor del av hur företagarna ser på kommunen.
I Mark har en stor del av företagarna, som svarat på Svenskt Näringslivs enkät, gett kommunen ett i många stycken rent bottenbetyg.

I Mark har en del företagare varit ute i media och beskrivit kommunen i mycket negativa ordalag.
Något som kritiseras av Margareta Lövgren, moderat kommanalråd.