Förbund blir råd för bättre vatten

Viskans Vattenvårds-
förbund ombildas i dag 
till ett nytt Vattenråd med
ansvar för Viskan och vattenkvaliteten där.
Tanken är att skapa en effektiv organisation som ska arbeta för att ge Viskan ett renare vatten - men det finns motsättningar och LRF hotar att ställa sig utanför.