Byggtvisten på Borås lasarett löst

Det försenade byggarbetet på Borås lasarett, som försenats på grund av en facklig konflikt, startar på måndag, en vecka försenat. Idag enades parterna NCC och Byggnads i en MBL-förhandling.

Tvisten gäller ett irländskt bemanningsföretag som ligger i konflikt med Byggnads på flera andra håll i Sverige.

NCC vill anlita företaget och efter strandade lokala förhandlingar så enades man idag i centralt.

Det innebär att NCC garanterar att det irländska bemanningsföretaget följer en rad fackliga krav.

Till exempel ska företaget betala avtalsenliga löner och följa kollektivavtalet, och de sociala trygghetsavtalen, ge arbetarna bra bostäder och tillåta att facket får prata med arbetarna.

Hittills har bemanningsföretaget enbart anställt polska betongarbetare.

På måndag drar arbetet på lasarettet igång, en vecka försenat - något som inte lär påverka 400-miljonersbygget särskilt mycket. De här arbetarna, ett 15-tal väntas hit, ska ha arbete fram till början på nästa år.