Svårt sjuk kvinna kan avvisas

En iransk kvinna som vårdas på Borås lasarett för en svår psykisk sjukdom riskerar att tvingas ut från Sverige.
Men läkare befarar att kvinnan begår självmord om hon avvisas.

Kvinnan ger oss sin berättelse om förföljelse och misshandel, på grund av att hon var en kvinna som ville vara självständig. Allt eftersom avslag på avslag kom på hennes ansökan om uppehållstillstånd har hon blivit allt sjukare, enligt diakonen Kerstin Svensson, som är kvinnans ombud i kontakterna med Migrationsverket.
Sista chansen är nu att Migrationsverket stoppar den beslutade avvisningen på grund av att hon är så sjuk.
Två läkare slår fast att risken är mycket stor att hon begår självmord, så stor att det inte kan bli tal om att skriva ut henne från avdelningen där hon vårdas.
Med den diagnos hon har tror läkarna att hon aldrig blir helt frisk. Hennes sjukdom yttrar sig också i att hon nästan inte litar på någon längre och tror att hon är ständigt kontrollerad och övervakad. 

Radio Sjuhärad kan omöjligt kontrollera om de förföljelser och den misshandel hon berättar om har ägt rum på det sätt hon berättar.
Men faktum som kvarstår är att kvinnan är inlagd för sjukhusvård i Borås för en svår psykisk sjukdom och att två läkare konstaterar att hon troligen aldrig blir helt frisk.
Läkarna befarar att risken är stor att hon begår självmord, och om hon ber att få lämna sjukhuset skulle hon hållas kvar för tvångsvård, på grund av skälet att risken att hon skadar sig själv är så överhängande.
Sjukdomen består bland annat i att kvinnan känner sig förföljd och övervakad av snart sagt alla människor hon träffar, i synnerhet av personer som kommer från hennes hemland.


Hon har fått sitt fall slutligen prövat av migrationsöverdomstolen, och alla hennes möjligheter att stanna i Sverige är egentligen uttömda, om det inte vore för hennes tilltagande sjukdom.
Diakonen Kerstin Svensson, som har blivit kvinnans ombud i kontakterna med Migrationsverket, berättar att hon är den snart sagt enda person som kvinnan fortfarande har kontakt med.