Liten fond ska bevara landskapet

Borås planerar att skapa en naturvårdsfond för att bevara det öppna odlingslandskapets naturvärden, som det heter i förslaget. Kommunen hoppas på privata bidrag.

Så värst mycket pengar handlar det inte om. 200.000 per år, tänker Borås Stad bidra med. Externa bidrag är en förutsättning, skriver kommunalrådet Morgan Hjalmarsson.

Men man hoppas få ut desto mer av fonden.

Vi kommer att kunna uppmuntra frivilligarbetet, säger Borås miljöchef, Leif Schöndell.

Så med små medel ska fonden exempelvis hjälpa till att betala slåttermaskiner, kor och får av lantraser, stängsel, plantering av lövskog, skapa våtmarker, bekosta information och på olika sätt finansiera och uppmuntra naturvårdsprojekt.

Leif Schöndell lovar att pengarna inte ska gå till kommunal naturvård utan till mindre enskilda initiativ som annars inte fått plats i miljönämndens budget.

Vi vill skapa ytterligare miljöengagemang, säger Borås miljöchef.

På måndag (14/5) ska Borås kommunstyrelse diskutera förslaget.

                                                      Bo Thorin
                                                       bo.thorin@sr.se