Bättre vård i slutskedet krävs

Vården för patienter i livets slutskede måste bli bättre i Västra götalandsregionen. Det visar en ny rapport om cancersjukvården.

Bland annat behöver stödet till hemtjänsten och hemsjukvården förbättras och antalet platser för avancerad vård för döende patienter bli fler. Ett annat problem är att det är otydligt vem som har huvudansvarerför en patients behandling. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade i går också att starta ett regiongemensamt arbete för att säkra tillgången på kompetent personal som behövs i cancersjukvården. Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna. Var tredje svensk kommer att drabbas av en cancersjukdom.