Bättre arbetsmarknad, men inte för unga

Det ser ljust ut på arbetsmarknaden i Västra Götaland.
Antalet lediga jobb fortsätter att öka och arbetlösheten minskar.

Men det finns ett oroande undantag. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökar.

Länsarbetsnämndens senaste statistik visar att det totalt anmäldes 52.500 lediga platser i Västra Götaland under april. Det är 23 procent fler än vid samma tid förra året - eller nästan en fjärdedel fler.

Ökningen är särskild stor i byggbranschen och i tillverkningsindustrin. Efterfrågan ökar också på tekniker, datavetare och ingenjörer. Även för personal i vården ökar efterfrågan.

När det gäller arbetslösheten var 26.700 personer utan arbete i länet i april. Det motsvarar 3,4 procent av arbetskraften. För ett år sedan var motsvarande siffra 4,4 procent.

Antalet nyinskrivna arbetslösa minskar också. Långtidsarbetslöseheten minskar sakta, men med etr oroande undantag. Det är långtidsarbetslöheten bland ungdomar som ökat kraftigt. Från 430 ungdomar för ett år sedan till 1.900 ungdomar idag.