Blandat på nya Hulta Ängar

Efter tio år av diskussioner och undersökningar har det till slut blivit dags att bygga om Hulta sjukhem i Borås, det som numera kallas Hulta Ängar.

I mer än tio års tid har framtiden för Hulta sjukhem diskuterats. 1997 köpte kommunen den första delen av byggnaden av landstinget och sedan dess har man diskuterat vad man ska göra med den otidsenliga byggnaden som så småningom dessutom visade sig ha stora fukt- och ventilationsproblem. Under tiden har stora delar av byggnaden använts, bland annat för barnomsorg.

Hulta Ängar byggs om för 67 miljoner kronor, och det blir till sex förskolavdelningar, gymnasiesärskola och korttidsboende för handikappade.