Ville ha farmors pengar själv - struntade i välgörenheten

I en ovanlig dom i tingsrätten i Borås har en 42årig man dömts för att ha undanhållit pengar efter sin avlidne farmor.

Nu tvingas mannen, förutom att han fått dagsböter och en villkorlig dom, att betala pengar till de organisationer farmodern ville stödja.

För knappt två och ett halvt år sedan dog den nu dömde mannens farmor. En representant för en begravningsbyrå var med när hennes bankfack öppnades och såg då ett testamente. Vid samma tillfälle diskuterade representanten och mannen de legat som fanns i testamentet - dvs farmoderns önskemål om att ge fastställda summor både till privatpersoner och till flera hjälporganisationer.

Mannen valde senare att göra bouppteckningen själv och när den lämnades in till Skatteverket fanns inte någon notering om något testamente, trots att begravningsbyråns representant gjort en notering om detta.

Skatteverket gjorde påstötningar, men inget testamente skickades in. Polisen kopplades in och vid en påtvingad öppning av bankfacket hittades testamentet.

Mannen döms nu för de ovanliga brotten ”Undertryckande av urkund”, respektive ”Osann försäkran”, dvs dels för att han inte redovisade testamentet, dels för att han skrev under en felaktig bouppteckning.

Sedan den lagliga processen startas har flertalet av legaten betalats ut av mannen- och nu tvingas han dessutom betala ut de sista. 10.000 kronor var till Cancerfonden, till Lutherhjälpen och till Rädda Barnen.

Och så tvingas han också att betala 80 dagsböter - sammanlagt 15.200 kronor.