Hårda krav från miljönämnden i Mark

Miljönämnden i Mark klarar inte sitt uppdrag. Man har tröttnat på de små resurserna man får från fullmäktige och kommunstyrelsen. En enig nämnd skriver därför i ett brev till fullmäktige att man vill ha mer pengar eller mindre att göra.

Antingen begränsar fullmäktige det uppdrag man har att kontrollera livsmedel och djurbesättningar eller så höjer man avgifterna relativt kraftigt.  Detta leder på sikt till att människors hälsa riskeras. Dessutom vill man ha ersättning för de arbeten man gör för Plan- och byggnadsnämnden. Budskapet är entydigt, den nuvarandd obalansen måste rättas till.

par.sandin@sr.se
033-177561