Känd radioprofil slutar

En av Radio Sjuhärads mest kända programledare, Henry Augustsson tänker sluta.

Detta som en följd av Sveriges Radios besparingsprogram.

- Så som det blivit känns det otänkbart att stanna kvar, säger Henry Augustsson.

Idag kom beskedet från Sveriges Radio vilka som erbjuds pengar för att sluta.

Fyra personer på Radio Sjuhärad har erbjudits avgångsvederlag. alla jobbar med teknik på radion. De erbjuds ett år med full lön.

Ingen redaktionell personal har i nuläget erbjudits pengar för att sluta.