Kulturarv håller på att försvinna

Det industriella kulturarvet blir allt viktigare att dokumentera och bevara. Men det håller på att försvinna i snabb takt.
Under den här veckan har ett 20-tal personer som arbetar som antikvarier på olika håll i hela landet, studerat olika historiska miljöer i Sjuhärad.