Maktkamp om Viskans framtid

Det är öppen maktkamp över ån Viskan. Kommunerna Borås, Mark, Ulricehamn och Varberg vill inte släppa makten över hur Viskans vatten ska förbättras.
Därför har markägarna kring Viskan, genom bland annat bondeorganisationen LRF, vägrat att godkänna reglerna för hur det nybildaded Vatenrådet för Viskan ska se ut.

LRF sa också nej till medlemsavgiften vilket innebär att det idag fattas nästan 100.000 kronor i det nybildade Vattenrådet.